Artículos

5 Съвета за декларацията Данък върху Дохода на физическите лица за 2020 г. в Испания

На 7 април 2021 г. започна данъчната кампания за 2020 г. за деклариране на доходите на физическите лица. На 7 април 2021 г. започна данъчната кампания за 2020 г. за деклариране на доходите на физическите лица. Този въпрос предизвика много шум поради новостите, които здравната криза КОВИД-19 ни донесе в данъчната и фискалната сфера (ЕRТЕ, минимален жизнен доход и др.), и е нормално да имаме съмнения когато започне кампанията за представяне на нашата декларация:

Длъжни ли сме да представим декларацията?

Трябва ли да извършим някаква специална процедура?

Длъжни ли сме да представим декларацията ако нашият договор е бил прекъснат поради ЕRТЕ?

За да се опитаме да помогнем малко на всички които си задават тези и други свързани с тях въпроси,днес Ви предлагаме тези 5 съвета:

1. Запознайте се със задължителните граници за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица

В случай че сте работник нает под общия режим и Вашето дружество Ви е прекъснал договора поради включване в ERTE през 2020 г., трябва да имате предвид че през тази година сте имали двама различни платци: Вашето дружество и Държавна публична служба по заетостта (SEPE), поради което е много вероятно да се наложи да подадете данъчна декларация.

Каква-е-минималната-сума-за-деклариране-на-Данъка-върху-Дохода-в-Испания

Каква е минималната сума за деклариране на доходите в Испания?

Като цяло границата, до която сте задължени да подавате данъчна декларация, е 22.000 евро бруто/година, стига да имате самоедин платец. В случай че имате двама или повече платци, акосумата на втория платец(и на другите платци, по реда на получената сума) надвишава 1.500 евро/година, предишната граница пада от 22.000 евро на 14.000 евро.

Нека вземем малък пример, за да го разберем по-добре: през 2020 г. получих 12.000 евро от моето дружество и поради пандемията ми беше прекъснат договора (ERTE) за няколко месеца, за което получих 2.500 евро от Държавна публична служба по заетостта (SEPE). Сумата от тези две суми е 14.500 евро. Тъй като имам двама платци и от втория (SEPE) съм получил повече от 1.500 евро, границата за подаване на данъчна декларация е 14.000 евро. Както виждаме, превиших лимита с 500 евро и, следователно, съм задължен да подам данъчна декларация.

2. Внимание за възможни грешки от страна на администрацията

Поради срива, който администрацията претърпя в управлението на ERTE, който засегна около 3.000.000 души, много хора ще се окажат изненадани от това че са регистрирани и работят в своето предприятие, но все още получават обезщетения за безработица. Последните не трябва да се плащат, така че Държавна публична служба по заетостта (SEPE) ще претендира за тяхното възстановяване и те не трябва да се появяват в декларацията Ви за облагане на доходите на физическите лица.

Възможно е обаче все още да не сте получили известието в което се претендира за надвзета сума, и данъчната агенция също да не знае за грешката. В този случай е много вероятно данъчните данни да са неверни и в очите на администрацията да се окаже че сте получили по-висока сума отколкото трябва да декларирате.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/05/Какво-да-се-направи-ако-сме-получили-надплатени-суми-чрез-ERTE-и-трябва-да-декларираме-доходите-1.jpg

Какво да направя, ако са ми надплатили обезщетения поради ЕRТЕ и трябва да подам годишната данъчна декларация?

В тези случаи препоръчваме предпазливост и търпение при подаването на данъчната Ви декларация Данъчната агенция (Agencia Tributaria) и Държавната публична служба по заетостта (SEPE) са в постоянна комуникация по време на тази данъчна кампания за да разрешат тези инциденти, като променят данъчните данни за да бъдат отразени правилно. Данъчната декларация обаче трябва да бъде подадена преди 30-ти юни 2021 г. Ако крайният срок наближава и не сте получили известие от Държавната публична служба по заетостта (SEPE) претендирайки възстановяването на надвзетите суми или Данъчната агенция не е променила данъчните Ви данни, трябва да подадете декларацията и да включите сумите, които фигурират като получени в данъчните Ви данни, като личен доход от трудова дейност.

Впоследствие, след като Държавната публична служба по заетостта (SEPE) Ви уведоми за началото на процедурата по възстановяване и определи сумите, които трябва да бъдат възстановени, трябва да подадете искане за коригиране на самооценката, за да може Данъчната агенция да пристъпи към възстановяване на надвнесения данък, съответстващ на тези суми.

3. Плащанията от взаимоспомагателните дружества (Mutuas), в съответната графа на декларацията за Данъка върху доходите на физическите лица

Много самоосигуряващи лица, поради драстично намаляване на доходите им или невъзможност да извършват дейността си поради правителствено разпореждане, бяха принудени да подадат заявление за специално прекратяване на дейността през 2020 г. поради кризата причинена от КОВИД-19. Това заявление, управлявано от взаимоспомагателните дружества (Mutuas) които си сътрудничат със социалното осигуряване, включваше месечно плащане на самоосигуряващи лица въз основа на тяхната осигурителна основа.

Как да декларирате доходите, ако сте получили субсидия или помощ като самоосигуряващо лице?

В този раздел трябва да се прави разграничение между помощта получена от Държавното правителство и помощта получена от Общността или Градските съвети.

Извънредните обезщетения за прекратяване на дейност, одобрени от централното правителство, според Данъчната агенция се считат за доходи от трудова дейност и следователно следва да бъдат включени в този раздел, а не в доходите от икономическата дейност.

4. Помощи и субсидии: ДА, трябва да се декларират

Ако сте самоосигуряващо лице което е получилобезвъзмездни помощи или субсидии от Общността или от Градските съвети, трябва да декларирате тези доходи в рубриката икономически дейности като доходи от субсидии.

5. Изчисления на Минималния Жизнен Доход в Данъка върху Дохода

Ако сте получавали Минимален Жизнен Доход (МЖД), тази 2020 г. сте задължени да подадете данъчна декларация за доходите на физическите лица, както за себе си като получател, така и за членовете на Вашето домакинство, независимо от размера на доходите Ви. МЖД е освободен доход и повечето от получателите няма да трябва да го включват в данъчната си декларация, но ще трябва да подадат данъчна декларация.

Трябва-ли-да-декларирам-минималният-жизнен-доход

Трябва ли да декларирам минималния жизнен доход в Данъка върху Дохода на физическите лица?

Трябва да се декларират, като доходи от трудовата дейност, сумите надвишаващи 11.279,39 евро в случай че, заедно с МЖД, се получават други помощи за групи в риск от социално изключване, гарантиран доход и подобни помощи както от Автономните Общности (CCAA), така и от Общинският съвет. В този случай, трябва да се декларира и обложи с данък само превишението на горепосочената сума.

Всички тези и други въпроси, трябва да се имат предвид, ако искаме да избегнем санкции за неподаване на данъчна декларация за доходите, както се изисква от разпоредбите за 2020 г. Тези съвети могат да бъдат опора на която да се облегнете, когато възникне големият въпрос:

Как да подам данъчната си декларация?

Истината е че отговорът на този въпрос не може да бъде по-елементарен: оставете го в нашите ръце.

В Lex Dixit разполагаме с екип от данъчни експерти, които се обучават непрекъснато, за да Ви предложат персонализирани и качествени съвети.

Свържете се с нас, ще се радваме да Ви помогнем.

Share
Need help?