Artículos

7 потенциални грешки при задържане в испания

В предишните ни публикации обяснихме какво представлява задържането и изискванията които трябва да бъдат изпълнени за да бъде предприето, както и основните права които са присъщи на всички лица лишени от свобода: правото на информация, правото на съдействие и правото на комуникация.

Въпреки това, трябва да подчертаем най-често срещаните грешки които се допускат при задържане, и които ще обясним по-долу.

7-те най-често срещани грешки когато се задържа едно лице

Когато властите лишат дадено лице от свобода в момента на задържането му, то започва да изпитва объркващи и смесени чувства, които произтичат от трудността на ситуацията, и от безпокойството породено от несигурността относно процедурата.

Предвид тези факти се извършват действия или се казват неща които при други обстоятелства не биха могли да се случат, сред които могат да се отбележат:

1. Вярване че има страни, т.е. класифициране на хората участващи в процеса като приятели или врагове.

2. Приемане на съвет от неподходящо лице, което не е квалифицирано за това.

3. Нареждане на задържаното лице какво да прави или да казва.

4. Постигане на споразумения с грешните хора.

5. Съгласяване с всичко от страх при евентуално лишаване от свобода.

6. Да не се използват всички необходими експерти.

7. Липса на бързи действия.

От какво се състоят тези грешки? Защо се допускат толкова често?

От-какво-се-състоят-тези-грешки-Защо-са-толкова-чести-1

Посочените преди това седем грешки са подчертани понеже, на практика, при задържане някои от тях се срещат в повечето случаи и последиците могат да бъдат сериозни, така че трябва да проявим изключителна предпазливост и да се опитаме да не ги допуснем.

Затова, за да изясним всяка от посочените грешки, трябва да ги споменем накратко:

Да вярваш че има страни

Трябва да сме наясно че всяко лице участващо в процеса от задържането до съдебното решение има своята собствена роля и просто си върши работата.

Приемане на съвет от неквалифицирано лице

Единственият човек който може и трябва да Ви съветва е Вашият адвокат и това е основната му роля: да се грижи за Вашите интереси и да Ви защитава.

Налагане на поведение на задържаното лице

Лицето лишено от свобода трябва да бъде информирано за всички обстоятелства около него и за последиците които може да претърпи в зависимост от различните варианти, но окончателното решение се взема свободно от задържаното лице.

Сключване на сделка с неподходящият човек

Ролята на всеки човек участващ в процеса трябва да бъде взета предвид, за да се разбере с кого е подходящо да се постигне споразумение и с кого не.

Поддаване от страх

Въпреки че задържането е трагична и/или ужасяваща ситуация, трябва да запазим хладнокръвие и да обмислим много внимателно решенията които трябва да вземем за да избегнем последствията до които може да доведе едно такова решение, взето без да се замислим поради страха който ни обзема.

Неизползване на правото за съдействие

Всяко задържано лице има право на съдействие от адвокат, преводач и лекар, това са основни права присъщи на всяко лице в такава ситуация. Ако не се възползвате от тази възможност, това може да доведе до сериозни вреди в бъдеще. Помислете за задържано лице което не разбира испански език и отказва да му бъде осигурен преводач на майчиният му език, поради което при разпита се съгласява с всичко понеже не разбира правилно последиците от подобно действие.

Липса на бързи действия

Важно е още в момента на задържане да се свържете директно с адвоката си или, ако това не е възможно, със семейството и/или приятелите си за да могат да намерят адвокат-експерт, който да защити правата Ви и да ръководи стратегията Ви за защита от самото начало. В противен случай, изтичането на времето може да доведе до временното Ви задържане, например.
В следващите ни публикации ще опишем и обясним подробно гореспоменатите грешки.

Какво да правя ако ме задържат?

Свържете се с нас, нашите експерти по правни консултации са на Ваше разположение 24 часа в денонощието и на цялата територия на страната, просто пишете на номер +34 685 12 08 67 и ще получите незабавен отговор.

Share
Need help?