abraham-mayor-celdran

АВРААМ МАЙОР СЕЛДРАН

.

Партньор | Отговорен за отдел ¨Възстановявания“

.
Email: abraham.m@lexdixit.com

Езици: испански, английски, каталонски / валенсиански и японски.

abraham-mayor-celdran

АВРААМ МАЙОР СЕЛДРАН

.

Партньор | Отговорен за отдел ¨Възстановявания“

.
Email: abraham.m@lexdixit.com

Езици: испански, английски, каталонски / валенсиански и японски.

Авраам е професионалист, обучен в широк спектър от дисциплини като Икономика, Право и Информационни технологии. Научен е винаги да се адаптира към технологичните нужди на сектора, има богат опит в областта на вземанията и възстановяването на национални и международните задължения.

По време на своето професионално развитие си той е бил Директор на Правния отдел на Proposlav, S.L., компания за внос и износ за пазарите в Русия, Украйна, България и Япония.

Сътрудничи също така с филиала Everis на японската компания NTT Data в отдела Solvia, в проекти, свързани с управлението на ипотечните кредити.

Понастоящем, той отговаря за отдела за Възстановяване и за основния имидж пред Ограните на несъстоятелността и компании, които изискват услугата за вземане и възстановяване на дългове.

Той също така отговаря за оценката и покупката на дългови ценни книжа.

Need help?