Lex Dixit - кантора за право и икономисти

BARCELONA

BARCELONA

Ние сме фирма за адвокатски и счетоводни услуги. Даваме гаранция за максимално качество на всяка наша услуга.

Нашите професионалисти могат да Ви обслужат на испански, български, английски, руски и украински език.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Component-8-640x550.png
Lex Dixit - Abogados y economistas a su desposición
Ние сме фирма за адвокатски и счетоводни услуги. Даваме гаранция за максимално качество на всяка наша услуга.

Нашите професионалисти могат да Ви обслужат на испански, български, английски, руски и украински език.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Нашите услуги

Запишете среща с нас!

Съдопроизводство

Наказателни, граждански и търговски спорове

По отношение на съдебните спорове, ние предлагаме съвети относно стратегии и правни насоки във всички видове процедури, обжалвания и фази. Предлагаме услуги за надзор и на други юридически адреси.

За тази цел разполагаме със специалисти в областта на гражданските, наказателните и търговските производства.

Представяме нашите клиенти във всички фази на съдебния процес, пред всички съдебни органи из цялата територия на Испания.

Създаване на дружества

Създаване на дружества

В LEX DIXIT разполагаме с мултидисциплинарен екип от икономисти и юристи, който помага на предприемачите да изберат най-подходящия начин за започване на бизнес дейност, като обяснява правните задължения и разноски по създаването на компанията.

Преди клиентът да избере формата, която най-добре да отговаря на неговите интереси, се провежда предварителна среща, за да се уточни дейността която ще се извършва и да се проучи и посочи на клиента дали има някакви специфични изисквания. След това по време на процеса ние съпровождаме клиента, като превеждаме всички документи и ги заверяваме пред нотариус, ако е необходимо. След това по време на процеса ние съпровождаме клиента, като превеждаме всички документи и ги заверяваме пред нотариус, ако е необходимо.

Извършваме регистрации на Еднолични Търговци (ЕТ, в Испания Аutónomos) и на Дружества с Ограничена Отговорност (ООД, в Испания SL) чрез онлайн платформата на публичната администрация и по този начин спестяваме време на нашите клиенти и ускоряваме началото на икономическата им дейност.

Екстрадиция

Експерти по екстрадиция от Испания

Екстрадицията е съдебна процедура която се състои в предаване на лице което е отговорно или се предполага че е отговорно за извършването на престъпление от една държава на друга държава, която го изисква за да бъде подложен на съдебен процес или за изтърпяване на наложеното му наказание.

Предоставяме услугата бързо и ефикасно, като предвиждаме евентуално възникналите проблеми.

Предпазваме клиентите си от задържане под стража, като ги съветваме и доказваме, че са вкоренени в испанското общество.

Убежище

Международна закрила

Ние помагаме на хората нуждаещи се от международна закрила да подадат молба за убежище или статут на бежанец, да преминат фазите на интервюто и да подадат жалби срещу отхвърлени молби. Ние си сътрудничим с много социални проекти в помощ на бежанците и търсещите убежище.

Съветваме клиентите си относно основите на подаването на молба за убежище, какви права получават като бежанци с международна закрила, какви задължения трябва да изпълняват и т.н.

Cчетоводни услуги

Cчетоводни услуги

Ние се грижим за откриването и воденето на сметките на вашата компания. Счетоводно отчитане на всички движения в дружеството, като фактури за продажби и разходи, свързани с дейността, фактури от кредитори, амортизация на стоки и разходи за персонал.

Консултации по трудовите въпроси

Консултации по трудовите въпроси


Ние се занимаваме с процедурите по наемане на работа във вашата компания, като ви консултираме за най-добрите варианти за наемане на служители и изготвяне на разходите, съобщаване на регистрацията, дерегистрацията или промените на работниците в социалното осигуряване, информиране на Държавната служба по заетостта за договорите, сключени с вашите служители. Също така управляваме изготвянето на фишове за заплати и съответните социалноосигурителни плащания, като прилагаме колективния трудов договор, приложим за всяка дейност.

И всичко това с качествена помощ и висока степен на персонализация. Като предвиждате проблемите, посрещате ги и ги решавате, преди да са възникнали.

Данъчни услуги

Данъчни услуги

Занимаваме се с широк спектър свързан с Данъчното законодателство. Съветваме нашите клиенти по отношение на общото и финансовото данъчно облагане. Специализирани сме в данъчното облагане на МСП и данъчното планиране за оптимизиране на данъчното облагане.

Нашият екип от адвокати се занимава с данъчни спорове и административни процедури, защитавайки Вашите интереси пред всички инстанции.

Имиграция

Имиграция

Lex Dixit предоставя професионални правни услуги в областта на имиграционното право. Обхващаме целия процес на подготовка, обработка и управление на документацията, необходима за получаване на правото на чужденците да пребивават и работят законно в Испания, както и консултации по имиграционни въпроси.

Можете да разчитате на нашия опит и високо качество на услугите които предоставяме, като прилагаме индивидуален подход към всеки случай.

Договори

Договори

Предлагаме специализирани услуги при изготвяне или подписване на търговски договори:
франчайзи, доставки, транспорт, застраховки, комисиони, агенции, гаранции, банкови, брокерски услуги, лизинг, наеми и др.

Ние сме експерти в договарянето и изготвянето на тези договори: познаваме специфичните разпоредби за всеки вид договор и сме в състояние да ги адаптираме към секторната действителност на нашите клиенти.

Вземане на национални и международни дългове и портфейли

Международно и национално заявяване на дългове

Възстановяване на дългове на физически лица и компании в национален и международен план.

Възстановяване на дългове на физически лица и компании в национален и международен план. Също така разполагаме с необходимата инфраструктура по отношение на технически и човешки ресурси за управление на големи портфейли от дългове (изследователски екип, софтуер и бази данни, оператори и т.н.).

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

По отношение на интелектуалната и индустриалната собственост, имаме богат опит в регистрирането и защитата на търговски марки, дизайни и патенти.

Защитаваме Вашите права на национално, европейско и международно ниво.

Част от широка мрежа от професионалисти, които си сътрудничат в световен мащаб за защитата на Вашите отличителни марки, идеи и изобретения.

Консултации за бизнес стратегии

Консултации за бизнес стратегии

Ние предлагаме консултантски услуги, ориентирани към бизнес стратегията на МСП, и по-специално към операционен и финансов контрол, стратегически маркетинг и дигитален маркетинг.

Разработваме проекти, съобразени с нуждите на всяка компания, след подробно проучване на Вашият случай.

Съдействаме при планирането, разработването и изпълнението на маркетингов план, така че да постигнете икономическите си цели.

Запишете среща с нас!

Нашите услуги

Съдопроизводство

Наказателни, граждански и търговски спорове

По отношение на съдебните спорове, ние предлагаме съвети относно стратегии и правни насоки във всички видове процедури, обжалвания и фази. Предлагаме услуги за надзор и на други юридически адреси.

За тази цел разполагаме със специалисти в областта на гражданските, наказателните и търговските производства.

Представяме нашите клиенти във всички фази на съдебния процес, пред всички съдебни органи из цялата територия на Испания.

Създаване на дружества

Създаване на дружества

В LEX DIXIT разполагаме с мултидисциплинарен екип от икономисти и юристи, който помага на предприемачите да изберат най-подходящия начин за започване на бизнес дейност, като обяснява правните задължения и разноски по създаването на компанията.

Преди клиентът да избере формата, която най-добре да отговаря на неговите интереси, се провежда предварителна среща, за да се уточни дейността която ще се извършва и да се проучи и посочи на клиента дали има някакви специфични изисквания. След това по време на процеса ние съпровождаме клиента, като превеждаме всички документи и ги заверяваме пред нотариус, ако е необходимо. След това по време на процеса ние съпровождаме клиента, като превеждаме всички документи и ги заверяваме пред нотариус, ако е необходимо.

Извършваме регистрации на Еднолични Търговци (ЕТ, в Испания Аutónomos) и на Дружества с Ограничена Отговорност (ООД, в Испания SL) чрез онлайн платформата на публичната администрация и по този начин спестяваме време на нашите клиенти и ускоряваме началото на икономическата им дейност.

Екстрадиция

Експерти по екстрадиция от Испания

Екстрадицията е съдебна процедура която се състои в предаване на лице което е отговорно или се предполага че е отговорно за извършването на престъпление от една държава на друга държава, която го изисква за да бъде подложен на съдебен процес или за изтърпяване на наложеното му наказание.

Предоставяме услугата бързо и ефикасно, като предвиждаме евентуално възникналите проблеми.

Предпазваме клиентите си от задържане под стража, като ги съветваме и доказваме, че са вкоренени в испанското общество.

Убежище

Международна закрила

Ние помагаме на хората нуждаещи се от международна закрила да подадат молба за убежище или статут на бежанец, да преминат фазите на интервюто и да подадат жалби срещу отхвърлени молби. Ние си сътрудничим с много социални проекти в помощ на бежанците и търсещите убежище.

Съветваме клиентите си относно основите на подаването на молба за убежище, какви права получават като бежанци с международна закрила, какви задължения трябва да изпълняват и т.н.

Cчетоводни услуги

Cчетоводни услуги

Ние се грижим за откриването и воденето на сметките на вашата компания. Счетоводно отчитане на всички движения в дружеството, като фактури за продажби и разходи, свързани с дейността, фактури от кредитори, амортизация на стоки и разходи за персонал.

Консултации по трудовите въпроси

Консултации по трудовите въпроси

Ние се занимаваме с процедурите по наемане на работа във вашата компания, като ви консултираме за най-добрите варианти за наемане на служители и изготвяне на разходите, съобщаване на регистрацията, дерегистрацията или промените на работниците в социалното осигуряване, информиране на Държавната служба по заетостта за договорите, сключени с вашите служители. Също така управляваме изготвянето на фишове за заплати и съответните социалноосигурителни плащания, като прилагаме колективния трудов договор, приложим за всяка дейност.

И всичко това с качествена помощ и висока степен на персонализация. Като предвиждате проблемите, посрещате ги и ги решавате, преди да са възникнали.

Данъчни услуги

Данъчни услуги

Занимаваме се с широк спектър свързан с Данъчното законодателство. Съветваме нашите клиенти по отношение на общото и финансовото данъчно облагане. Специализирани сме в данъчното облагане на МСП и данъчното планиране за оптимизиране на данъчното облагане.

Нашият екип от адвокати се занимава с данъчни спорове и административни процедури, защитавайки Вашите интереси пред всички инстанции.

Имиграция

Имиграция

Lex Dixit предоставя професионални правни услуги в областта на имиграционното право. Обхващаме целия процес на подготовка, обработка и управление на документацията, необходима за получаване на правото на чужденците да пребивават и работят законно в Испания, както и консултации по имиграционни въпроси.

Можете да разчитате на нашия опит и високо качество на услугите които предоставяме, като прилагаме индивидуален подход към всеки случай.

Договори

Договори

Предлагаме специализирани услуги при изготвяне или подписване на търговски договори:
франчайзи, доставки, транспорт, застраховки, комисиони, агенции, гаранции, банкови, брокерски услуги, лизинг, наеми и др.

Ние сме експерти в договарянето и изготвянето на тези договори: познаваме специфичните разпоредби за всеки вид договор и сме в състояние да ги адаптираме към секторната действителност на нашите клиенти.

Вземане на национални и международни дългове и портфейли

Международно и национално заявяване на дългове

Възстановяване на дългове на физически лица и компании в национален и международен план.

Възстановяване на дългове на физически лица и компании в национален и международен план. Също така разполагаме с необходимата инфраструктура по отношение на технически и човешки ресурси за управление на големи портфейли от дългове (изследователски екип, софтуер и бази данни, оператори и т.н.).

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

По отношение на интелектуалната и индустриалната собственост, имаме богат опит в регистрирането и защитата на търговски марки, дизайни и патенти.

Защитаваме Вашите права на национално, европейско и международно ниво.

Част от широка мрежа от професионалисти, които си сътрудничат в световен мащаб за защитата на Вашите отличителни марки, идеи и изобретения.

Консултации за бизнес стратегии

Консултации за бизнес стратегии

Ние предлагаме консултантски услуги, ориентирани към бизнес стратегията на МСП, и по-специално към операционен и финансов контрол, стратегически маркетинг и дигитален маркетинг.

Разработваме проекти, съобразени с нуждите на всяка компания, след подробно проучване на Вашият случай.

Съдействаме при планирането, разработването и изпълнението на маркетингов план, така че да постигнете икономическите си цели.

Запишете среща с нас!

Призвание и превъзходствоАдвокати и икономисти на Вашите услуги

Ние сме фирма за адвокатски и счетоводни услуги. Даваме гаранция за максимално качество на всяка наша услуга.

LEX-DIXIT-ABOGADOS-Y-ECONOMISTAS-АДВОКАТЫ-И-ЭКОНОМИСТЫ
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Нашите професионалисти могат да Ви обслужат на испански, български, руски, украински и английски език.

Нашият екип

oleksandr-predytkevych1
maria-jose
emili-gaydarova
abraham-mayor-celdran
mayo-lidon
esther-plano
mikhail-shamanski
alexis-rosas
laura-mayor
https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/irina-chernova.jpg
pedro-sanmartin
dimitar-georgiev
elena-shelyakovskaya
https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/marcelo-garcia.jpg
daniel-hernandez
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Нашият екип

oleksandr-predytkevych1
maria-jose
emili-gaydarova
abraham-mayor-celdran
mayo-lidon
esther-plano
mikhail-shamanski
alexis-rosas
laura-mayor
https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/irina-chernova.jpg
pedro-sanmartin
dimitar-georgiev
elena-shelyakovskaya
https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/marcelo-garcia.jpg
daniel-hernandez
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Barcelona

Нашите контакти

Gran Vía de les Corts Catalanes
630, P4, 08007 Barcelona

Gran Vía de les Corts Catalanes
630, P4, 08007 Barcelona

Нашите офиси

Свържете се сега и специалист ще Ви помогне да разрешите Вашият случай.
Tenerife

C/ Antonio Gonzáles Barrios,
Local 1, 38683 Puerto de Santiago

Marbella

Urbanización el Rosario,
Calle los Limoneros 1, 6, 29604 Marbella

Нашите привилегии

Защо да изберете нас?
https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Vocacion.png

Призвание

Наслаждаваме се на това с което се занимаваме и сме горди от постигнатите резултатите.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Sinergia.png

Синергия

Да сме мултидисциплинарен и отдаден екип ни позволява да постигнем резултати, които надминават очакванията на нашите клиенти.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Empatia.png

Съпричастие

Ние се поставяме на мястото на нашите клиенти, предлагайки алтернативите които най-добре отговарят на техните нужди.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Excelencia.png

Превъзходство

Следим новостите на пазара, осигурявайки оптимално обслужване. Предвиждаме бъдещите нужди на нашите клиенти.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Idiomas.png

Езици

Нашите експерти ще Ви обслужат на испански, български, руски, украински и английски език.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Нашите привилегии

Защо да изберете нас?
https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Vocacion.png

Призвание

Наслаждаваме се на това с което се занимаваме и сме горди от постигнатите резултатите.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Sinergia.png

Синергия

Да сме мултидисциплинарен и отдаден екип ни позволява да постигнем резултати, които надминават очакванията на нашите клиенти.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Empatia.png

Съпричастие

Ние се поставяме на мястото на нашите клиенти, предлагайки алтернативите които най-добре отговарят на техните нужди.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Excelencia.png

Превъзходство

Следим новостите на пазара, осигурявайки оптимално обслужване. Предвиждаме бъдещите нужди на нашите клиенти.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Idiomas.png

Езици

Нашите експерти ще Ви обслужат на испански, български, руски, украински и английски език.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Abogacía Española Consejo General
Puntos de atención al Emprendedor
Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía en Alicante
Internacional Bar Association
Economistas Colegio de Alicante
Asociación Española de asesores fiscales
Circle
Asesor Lex
Abogacia española consejo general
ESADE
EAE Business School
Agrupación de Jovenes Abogados de Alicante
Sar@5
Udima - Universidad a distancia de Madrid
Universidad de Alicante
CEF - Centro de estudios financieros Madrid
Abogacía Española Consejo General
Puntos de atención al Emprendedor
Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía en Alicante
Internacional Bar Association
Economistas Colegio de Alicante
Asociación Española de asesores fiscales
Circle
Asesor Lex
Abogacia española consejo general
ESADE
EAE Business School
Agrupación de Jovenes Abogados de Alicante
Sar@5
Udima - Universidad a distancia de Madrid
Universidad de Alicante
CEF - Centro de estudios financieros Madrid

Запишете среща с нас

РАБОТНО ВРЕМЕ
Пн-Пт 9:00-19:00

Need help?