Данъчни услуги

Asesoría fiscal
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Коректното данъчно отчитане е изключително важно за една фирма. Благодарение на знанията и опита на нашите експерти в областта на данъчното облагане, нашите клиенти могат да се възползват от всички законови преимущества и да оптимизират данъчните си плащания.

В екипа на LEX DIXIT работят данъчни експерти, специализирали Право и Бизнес Администрация, с магистърски степени по Данъчно право, които са част от Асоциацията на икономистите в Аликанте и Националната асоциация на икономистите.

Нашите данъчни консултанти са винаги информирани за последните изменения в данъчното законодателство и имат достъп до актуална информация, във връзка с намаляването на данъчната тежест. Предлагаме на клиентите формата на данъчно управление, която най-добре отговаря на техния тип бизнес.

Нашите данъчни консултанти са винаги информирани за последните изменения в данъчното законодателство и имат достъп до актуална информация, във връзка с намаляването на данъчната тежест. Предлагаме на клиентите формата на данъчно управление, която най-добре отговаря на техния тип бизнес.

Нашите данъчни съветници ще Ви информират за необходимата документация, процедура и последствия преди събирането на данъците. Съобщете резултатите от декларациите, и ако е възможно, предлагаме възможност за отлагане или разпределяне на плащането на данъка.

Нашите данъчни съветници ще Ви информират за необходимата документация, процедура и последствия преди събирането на данъците. Съобщете резултатите от декларациите, и ако е възможно, предлагаме възможност за отлагане или разпределяне на плащането на данъка.

Услугите, които предлагаме в областта на данъчното облагане включват:

Регистрация, модификации и отписване от регистрацията в Данъчната служба (Модел 036)

Изготвяне на дневник за отчитане на получените и издадените фактури и отчет за капиталови инвестиции.

Изпълнение на искане за отлагане и / или плащане на вноски.

Данъчни консултации, свързани с дейността на компанията.

Представяне на тримесечни и годишни декларации по електронен път:

 • Данък добавена стойност (ДДС), тримесечни декларации и годишно oтчитане (Модели 303 и 390).

 • Отчитане на приспаднатите данъци на работници, на професионалисти (aútonomos) и на наематели, тримесечен и годишен отчет (Модели 111, 115, 180 и 190).

 • Отчитане на Корпоративен данък на тримесечна и годишна база (Модели 200 и 202).

 • Декларация за операциите с трети лица (Модел 347).

 • Декларация за вътрешнообщностни операции в рамките на ЕС (Модел 349).

Също така можете да разчитате на нашите данъчни консултанти и за други данъчни услуги, като например:

 • Представяне на Данъка върху доходите на физическите лица (IRPF-модел 100)

 • Подаване на Декларация Модел 720 за наличността на активи извън Испания

 • Представяне на Данък върху доходите на физически лица – нерезиденти (IRNR модел 210)

 • Подаване на Модел 211 за задържане на процент при придобиване на недвижимо имущество от чуждестранни лица без постоянно жителство в страната

 • Подаване на Данък при придобиване на имущество по възмезден начин и при предобиване на МПС (употребявано) (Модели 600 y 620)

 • Оформяне на искане за възстановяване на Данъка върху регистрацията на превозни средства при препродажба и превоз извън Испания (формуляр 568)

 • Оформяне на искане за включване на фирмата в регистъра на вътрешноевропейските търговски оператори.

 • Оформяне на искане за включване на компанията в Регистъра за ежемесечно възстановяване на ДДС и прехвърляне на фактури чрез информационната система.

 • Анализ и изготвяне на доклад за финансовите последствия от всички видове операции.

 • Оформяне и изпращане на заключения, отговори, искания до Данъчната администрация.

 • Съдействие при получаване на цифров сертификат, издаден от FNMT, необходим за управление на електронни документи пред данъчните власти.

Предоставяме правна помощ в цяла Испания и отговаряме на обаждания 24 часа в денонощието.

Need help?