Artículos

Данъчна кампания за облагане на доходите и имуществото на физическите лица за 2021 година

Данъчната кампания за деклариране на данъка върху доходите на физическите лица за 2021 г. започва на 6 април и приключва на 30 юни, с изключение за данъкоплатците, които са избрали да платят дължимия данък чрез задължаване на сметката им (директен дебит), като в този случай те ще имат време да подадат декларацията до 27 юни.

Срок за подаване на декларацията

Сроковете варират в зависимост от избрания начин на подаване на декларация за облагане на доходите на физическите лица: от 6 април декларациите могат да се подават онлайн чрез уебсайта на Данъчната агенция; от 5 май, след предварително запазен час, можете да подадете данъчната си декларация 2021 година по телефона; от 1 до 30 юни 2022 г. служителите на данъчната агенция могат да ви помогнат присъствено с изготвянето на данъчната декларацията в избран офис на Агенцията, също след предварително запазен час.

Кои са новостите

Основните промени в данъка върху доходите на физическите лица за 2021 г. засягат най-високите доходи. За данъчната 2021 г. се увеличава с два пункта данъчната ставка, наложена на национално ниво за доходи над 300 000 евро (до 47%) и с три пункта за капиталови печалби над 200 000 евро (до 26%).

Една от новостите е, че се намаляват данъчните облекчения за вноските в индивидуални частни пенсионни планове до максимална сума на вноската от 2000 евро (за 2023 г. ограничението ще бъде до 1500 евро годишно).

Увеличава се с 1% данъкът върху имуществото за активи, които надхвърлят 10 млн. евро (достигайки до максимална ставка от 3,5%).

Copia-de-Declaracion-de-la-renta-2021

От тази година данъчната агенция се фокусира върху транзакциите с криптовалути, предвид че от юли 2021 г. е задължително да се подава информация за тези активи и операциите свързани с тях, данъкоплатците са длъжни да декларират инвестициите в криптовалути, когато получените доходи надхвърлят 1000 евро, независимо дали доходът е получен в Испания или в чужбина. Също така трябва да бъдат декларирани и капиталовите печалби и загуби, възникнали при разпореждане с криптовалути.

Share
Need help?