Artículos

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ!

На 1-ви април започнакампанията за деклариране на доходи и богатства за данъчната 2019 година.

Тази година кампанията за доходите е силно белязана от здравната криза причинена от Covid-19.

Споменатата карантинна ситуация не позволява на повечето данъкоплатци да подадат декларацията лично, тъй като не могат да посетят офисите на Данъчната Агенция.

От друга страна, въпреки молбите за данъчен мораториум от страна на много данъкоплатци, за момента се изпълнява първоначалният график, тоест тези декларации трябва да бъдат подадени от 1-ви април до 25-ти юни 2020 г.

Поради тази причина, екипът на Lex Dixit, адаптирайки се към новите обстоятелства, засили способността си да управлява и подава изцяло дистанционно декларации за Данък върху доходите на физическите лица и Данък върху богатството.

Целият процес се осъществява – онлайн – но винаги ще бъдете съпроводени от Вашият личен мениджър:

  • списък с информация и необходими документи в зависимост от Вашата ситуация
  • компилация на документи
  • архив на документи в облака
  • попълване на декларацията и обяснение на най-добрите варианти
  • потвърждение от клиента
  • представяне на декларацията

Lex Dixit гарантира, че декларацията Ви ще бъде подготвена и представена от колегирани експерти в областта на Данък върху доходите на физическите лица и Данък върху богатството.
В допълнение, предвид нашата висока степен на специализация в международното данъчно облагане, ние предлагаме услугите си на испански, английски, руски, украински и български език.

Оставете представянето на декларацията Ви в ръцете на експертите на Lex Dixit и се уверете, че възвръщаемостта, която получавате, е максимална или че плащането, което трябва да направите, е оптимално.

Ще Ви отгоровим незабавно по имейл и телефон, както и по WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Telegram и Hangouts.

Share
Need help?