Artículos

Декларация на Данък върху Доходите на Физическите Лица за 2020 г

Кампания за данък върху доходите за данъчната година 2020:

Накратко, поредица от нови ситуации които могат да доведат до промени по отношение на това дали сте задължени да подадете декларацията за облагане на доходите за 2020 г. или, дори ако сте задължени да я подадете, може да се наложи да извършите определена процедура за да я представите правилно. В новините се говори много по този въпрос, като се има предвид особената ситуация която преживяхме през данъчната 2020 г. и продължаваме да живеем до ден днешен, причинена от здравната криза Covid-19, която се отрази на доходите и работата:

  • Разпоредби за временни уволнения или ERTE.
  • Предоставяне на помощ на най-засегнатите самоосигуряващи лица.
  • Предоставяне на минималният жизненоважен доход от държавата.

Накратко, поредица от нови ситуации които могат да доведат до промени по отношение на това дали сте задължени да подадете декларацията за облагане на доходите за 2020 г. или, дори ако сте задължени да я подадете, може да се наложи да извършите определена процедура за да я представите правилно.

Промени в задължението за деклариране на Данък върху Доходите на Физическите Лица относно 2020 г.

От една страна, трябва да Ви информираме че е възможно през предходните години да не сте били задължени да подавате декларация за облагане на доходите, но е много вероятно за 2020 г. да бъдете задължени да я подадете, понеже като работник Вашето дружество Ви е включило в ERTE и сте получавали обезщетения за безработица, като в този случай е възможно да надвишите обичайните граници на доходите, така че Данъчната агенция може да изиска от Вас да подадете декларацията и, ако не го направите, може да Ви санкционира за неспазване на действащите данъчни разпоредби.

От друга страна, ако като самоосигуряващо лице сте получили някаква субсидия от която и да е администрация, може да имате съмнения как да я отразите в данъчната си декларация, това е от съществено значение понеже, ако не я декларирате правилно, администрацията може да изиска да го направите при последваща проверка и да Ви наложи санкции и допълнителни такси.

Но като данъкоплатец можете да сте спокойни. Екипът на Lex Dixit разполага с група професионалисти с богат опит в тази област, които са в течение на всички тези новости засягащи данъчната 2020 г. и на които можете да се доверите напълно за разрешаването на всички възникнали съмнения.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/04/кой-е-крайният-срок-за-заявяване-на-декларацията-данък-върху-дохода-на-физически-лица-за-2020г.jpg

Кой е крайният срок за заявяване на декларацията Данък върху Дохода на Физически Лица за 2020 г.?

Не забравяйте, че срокът за подаване на декларацията за Данък върху Доходите на Физическите Лица за изминалата 2020 г. започва на 7-ми април и приключва на 30-ти юни 2021 г.

Отсега можете да поискате среща в нашите офиси за да получите съответната данъчна консултация и да ни възложите обработката на Вашата декларация за облагане на доходите за 2020 г. във връзка нейното правилно представяне. Нашият екип ще се радва да Ви помогне бързо и ефективно.

Ще Ви отговорим бързо по имейл

administracion@lexdixit.com

И на телефонното обслужване 24 часа (WhatsApp)

+34 685 12 08 67

Share
Need help?