Artículos

Екстрадиция в Испания

Екстрадиция, е термин , който притеснява много чужденци и наистина ужасява онези, за които се отнася. Ако искате да получите повече информация за тази процедура в Испания, можете да прочетете цялата статия. се запознаете относно тази материя.

Всяка екстрадиция започва със задържане, като в предходните статии вече обяснихме какво представлява задържането и кои са правата на задържаните лица.

Какво представлява екстрадицията?

Можем да определим екстрадицията като властнически акт, чрез който една държава „А“ предава едно лице , за което се твърди, че е извършило престъпление, на държава „Б“, за да бъде изправено пред съд в тази държава или да изтърпи наложено му наказание там.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/04/Видове-екстрадиция-1.jpg

Видове екстрадиция

Съществуват два вида екстрадиция:

  • Активна: Когато държавата „А“ иска държавата „Б“ да й предаде предполагаемия закононарушител.
  • Пасивна: Когато държавата „Б“ отговаря на искането на държавата „А“ и й предава исканото лице.

Трябва да се има предвид, че екстрадиция може да бъде извършена само при наличие на споразумение или закон за реципрочност по този въпрос между двете държави.

Процедура по екстрадиране в Испания

Процедурата по екстрадиция е следната: Министрество на правосъдието или обикновено INTERPOL изпраща искане за предварително задържане на заподозряно лице до всички държави, в които то може да се намира. В случай че в искането са налице необходимите предпоставки Органите на реда (Полицията или Гражданската гвардия) задържат лицето.

След тозва в рамките на по-малко от 24 часа задържаното лице трябва да изправено пред съдия, който да прецени дали е необходимо или не временно лишаване от свобода на лицето. В случай че в срок до 40 дни държавата, поискала задържането на лицето, не представи формално искане за екстрадиция, задържаното лице трябва да бъде освободено.

Обичайни-причини-за-задържане-във-връзка-с-производството-по-екстрадиция

Обичайни причини за задържане във връзка с производство по екстрадиция

Най-обичайните причини, поради които се извършва задържане са: лицето участва в ситуация, в която се намесва полицията (например едно сбиване), и в резултат на това лицето е идентифицирано, или пък след като лицето се регистрира в хотел или туристически апартамент, предвид обстоятелството, че данните за гостите се съобщават на полицията ежедневно. Повечето наши клиенти -задържани лица са задържани именно по този начин.

Как да разберем дали спрямо нас има издадена заповед за екстрадиция в Испания

В случай че не знаете дали спрямо Вас е издадена заповед за екстрадиция в Испания, тази информация може да се поиска от INTERPOL. Това би Ви позволило да разберете дали сте издирвано лице или не, и защо.

Нашият екип от експерти може да ви съдейства във връзка с целия процес, като единствено е необходимо да се свържете с нас.

Share
Need help?