Artículos

Грешки при задържането в Испания: да се вярва че има страни

С цел да бъде правилно разбрана грешката обозначена като „да вярваш че има страни“, ще я разгледаме подробно по-надолу.

Ролята на всяко лице по време на задържане:

Когато дадено лице бъде лишено от свобода от компетентен орган, в момента на задържането започва за изпитва объркващи и разнопосочни чувства, породени от трудността на ситуацията и от тревогата дължаща се на несигурността относно процедурата.Тази ситуация принуждава задържаните лица да квалифицират всички хора около тях, участващи в процеса при задържане, като приятели или врагове, което е равносилно на това да се смята че има страни. Въпреки това, трябва да сме наясно че всеки участник в процеса има своята специална роля в производството.

Адвокатът на защитата

Така например адвокатът e този който оказва съдействие на задържаното лице, като следи за спазването на всяко едно от основните му права и се грижи за интересите му през цялото време от момента на задържане до окончателното приключване на производството.

Задържаното лице

В този смисъл, задържаният е лицето което, в някои случаи, е извършило престъпление, а в други – съществуват основания че е отговорно за извършването на престъпно деяние, поради което следва да бъде задържано и да се образува съответното съдебно производство.

Полицейският орган

От своя страна, полицейският орган изпълнява своето задължение да защитава закона и да се грижи за интересите на всички граждани, като се стреми да предотврати всяко нарушение на обществените правила. За тази цел, когато е извършено престъпление или има достатъчно основания че е извършено престъпно деяние, този орган се намесва за доброто на обществото като възстановява реда.

Съдебните служители

Съдебните служители изпълняват задачата да подкрепят и подпомагат съдиите и магистратите, прокурорите и съдебните помощници в тяхната работа.

Прокуратурата

Прокуратурата отговаря за публичното наказателно преследване, тоест образува наказателни производства срещу извършителите и участниците в дадено деяние.

Съдията

И накрая, съдията е този който взима окончателното решение дали да приключи разследващата фаза при наличие на доказателства за престъпление, също така също е този който като последна инстанция обявява невинността или вината на първоначално задържаното лице.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/08/Коя-е-типичната-грешка-при-задържане-Как-може-да-бъде-избегната.jpg

Коя е типичната грешка при задържане? Как може да бъде избегната?

Предвид гореизложеното, следва да се уточни че всяко лице участващо в наказателното производство, от задържането до неговото приключване, изпълнява своята роля съгласно възложените му задачи без това да го прави наш приятел или враг.

Неправилно е да се счита че има страни и че участващите лица са непременно против или подкрепят задържането, тъй като всеки един от тях е ограничен в изпълнението на своите функции.

Но единственият човек който ще Ви защитава през цялото време е Вашият адвокат, който ще води правната Ви защита и ще се грижи за Вашите права и интереси.

В крайна сметка, за да избегнем подобна грешка е важно да сме наясно че всяко лице изпълнява своята специфична и основна роля в производството, поради което не трябва да определяме някои като добри, а други като лоши.

Какво да направя ако ме задържат?

Свържете с нас, нашите експерти по правна помощ са на Ваше разположение 24 часа в денонощието и на територията на цялата страна, просто се обадете или пишете на +34 685 12 08 67 и ще получите бърз и ефикасен отговор.

Share
Need help?