Artículos

Имаш ли нужда от електронен сертификат?

Както знаем, понастоящем гражданите се нуждаят от система за електронна идентификация и електронен подпис, за да могат да взаимодействат с администрациите и да извършват процедури и формалности чрез Интернет.
Всъщност за някои групи, като например юридически лица, имуществени общности, професионални сдружения, е от съществено значение да получат електронен сертификат, тъй като законът ги задължава да осъществяват връзка с администрациите единствено по електронен път, например: да получават електронни уведомления, да подават декларации, заявления и др.

Lex Dixit улеснява получаването на сертификата Ви по лесен и бърз начин

За да помогнем на нашите клиенти и сътрудници при получаването на сертификат, независимо дали като физическо или юридическо лице, в Lex Dixit станахмерегистрационен орган на квалифицирания доставчик на надеждни електронни услуги UANATACA.

UANATACA

Като акредитирани оператори на регистър, в Lex Dixit управляваме процеса на идентификация, който може да бъде извършен лично или дистанционно чрез видеоконференция, и, след като бъде потвърден, последващото и незабавно издаване на сертификата.

Получаването на сертификата е лесно, много бързо (в същия ден) и е обезпечено с максимални правни гаранции.

Максимална гаранция

UANATACA, Prestadora de Servicios de Confianza Cualificados eIDAS

Съгласно Закона за административното производство, администрациите са длъжни да приемат квалифицирани електронни удостоверения за електронни подписи, издадени от доставчици включени в „Доверения списък на доставчиците на удостоверителни услуги“, който се публикува и актуализира от Министерството на икономиката и цифровата трансформация.

UANATACA е включена в този доверен списък и следователно издаваните от нея удостоверения отговарят на стандартите, изисквани от Регламента eIDAS – Услуги за електронна идентификация и удостоверяване на автентичност -, така че да са валидни в целия Европейски съюз.

Share
Need help?