Artículos

Информационни права на задържаният в Испания

В тази статия ще Ви информираме за първата група от права на задържаните в Испания, правото на информация, и нейната важност в процеса на задържане.

Преди да започнем, може да Ви е интересно да видите статиите в които говорим относно “задържането в Испания” и “основни права на задържаните в Испания”.

Право да бъдете информирани за правата на задържаните в Испания

Това право се отнася до информиране по време на задържането, за основните права които имат всички задържани в Испания.

Обобщавайки много тези права, откриваме 3 групи:

  1. Право на информация (обясненo в тази статия)
  2. Право на комуникация
  3. Право на съдействие

Важно е да бъдете информирани за правата на Вашият език и да Ви бъдат обяснени до пълно разбиране.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/03/Право-на-информация-за-предишни-действия.jpg

Право на информация за предишни действия

Съгласно испанското законодателство, всяко задържано лице има право на достъп до елементите на производството преди взимане на показания от страна на Органите на реда с цел да се запознае с причините за задържане (което би позволило, когато е уместно, да бъде оспорвано) и да се запознае с доказателствата които съществуват срещу самото лице.

За да се опрости, това право основно се отнася до факта че имаме право да бъдем информирани за причината за нашето задържане, както и за доказателствата които съществуват срещу нас.

На практика, може да има случаи в които полицейските служители затрудняват този достъп, поради което намесата на адвокат е от съществено значение за прилагането на Вашите права.

Също така, включено е в правата на задържаното лице да бъде информирано за възможността предвидена в законодателството да не дава показания пред Органите на реда (въобще или да не отговаря на някой от зададените въпроси). Познаването на тази възможност е от съществено значение, имайки предвид че често Органите на реда настояват задържаното лице да даде показания пред тях и, макар по рядко, да го направи даже преди да се допита с адвокат. По този начин го притискат да признае фактите и следователно вината си, което би нарушило едновременно правото да не свидетелства срещу себе си и да не признава вината си.

И, всичко това, без да се пренебрегва основното право да бъде информиран за максималната продължителност на задържането докато бъде предоставен на Съдебният орган.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/03/Какво-да-направя-в-случай-на-задържане-в-Испания.jpg

Какво да направя в случай на задържане в Испания?

Препоръчваме Ви да не подписвате никакъв документ без ясното разбиране на Вашите права и без присъствието на компетентен адвокат. Във връзка с тази препоръка е важно да имате предвид че в много случаи стратегията за защита на задържаните се разработва преди да даде показания пред властите.

Ако имате нужда от помощ или защита за Вас или член на семейството, можете да се свържете с нас чрез телефонния номер +34 685 12 08 67 – 24 часова поддръжка. Или оставете заявка на нашата страница за контакт.

Share
Need help?