Artículos

Кантора сътрудник на Българо-Испанска Търговска Камара

За нас е чест да обявим скорошното ни сътрудничество с Българо-Испанската Търговска Камара, неправителствена организация, работеща за търговско-икономическите, социалните и международните отношения между България и Испания.

Цел на Българо-Испанската Търговска Камара

Целта на Камарата е да насърчава и подпомага търговските и икономическите отношения между Република България и Кралство Испания, да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които да допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с тази цел.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/06/Услугите-на-Lex-Dixit-в-сътрудничеството.jpg

Услугите на Lex Dixit в сътрудничеството

В резултат на сътрудничеството между Търговската Камара и Lex Dixit Ви предлагаме всеобхватно и информирано обслужване, като във всеки момент гарантираме защитата на интересите на нашите членове и клиенти. Можете да получите повече информация на нашите уеб-страници.

Всеки член на Камарата може да се обърне към нас с молба за следните комплексни услуги:

Екстрадиции

Ако някое лице е издирвано от друга държава, ние можем да защитим интересите му и да предотвратим неговото екстрадиране. Повече информация за екстрадициите.

Съдопроизводство

Нашите наказателно-правни експерти водят съдебни дела за постигне на изключително благоприятни резултати за нашите клиенти, независимо от престъплението в което са обвинени. Научете повече за съдебните спорове.

Cчетоводни услуги

Правилно извършване на счетоводството на предприятието в съответствие със счетоводните стандарти и с точна информация за състоянието на бизнеса. Научете повече за счетоводните услуги.

Данъчни услуги

След осчетоводяването, от съществено значение е коректното деклариране на дължимите данъци с ясен фокус върху постигането на максимално данъчно спестяване за нашите клиенти. Научете повече за данъчните консултации.

Трудово-правно консултиране

Друга важна част от консултантската дейност е управлението на персонала на компанията, като тази услуга допълва цялостната консултантска дейност за дружества и лица на свободна практика. Научете повече за консултациите в областта на труда.

Регистрация на дружества

Всяко лице което желае да започне бизнес, може да разчита на нашият богат опит в създаването на дружества в Испания. Ние предлагаме бързи и ефективни услуги, като свеждаме до минимум времето необходимо за да започне да функционира дружеството възможно най-скоро. Ако искате да създадете дружество, можете да консултирате услугата.

Имиграция

Допълнителна услуга, която е важна за нашите чуждестранни клиенти и която в много случаи е от основно значение, за да могат да инвестират в Испания или да установят своето семейство в страната. Ако се нуждаете от помощ относно имиграционно право, посетете нашата уеб страница.

Оставаме на Ваше разположение и Ви каним да споделите тази страхотна новина!

Share
Need help?