Artículos

Отказ за екстрадиция от страна на Испания, Практически пример

Продължавайки с този вид процедура, сега ще разгледаме случай в който Испания отказа екстрадицията на изисканото лице.

Може би ще Ви е интересно да прочетете и за основните права на задържаните лица в Испания.

Молба за екстрадиция подадена от Украйна относно лице намерено в Испания

Както вече обяснихме в предишни публикации,процедурата при екстрадиция започва с молбата за екстрадиция, в което трябва да се идентифицира исканото лице, да се посочи поведението което мотивира молбата и неговото наказателно определение, както и да се потвърди наличието на официално обвинение в молещата държава.

В случая който ще анализираме в настоящата статия, молещата държава е Украйна, т.е. тази държава изисква екстрадицията на един от своите граждани – украинец – който се намира в Испания, за когото се твърди че е извършил престъпление свързано с вандализъм, отвличане, грабеж с насилие и сплашване и кражба на превозно средство.

Молбата за екстрадиция се подава директно от украинската прокуратура до испанското Министерство на правосъдието. Молбата обаче не е придружена от никакъв документ, заповед за задържане, съдебно решение и т.н., който да удостоверява наличието на издадена от съда заповед.

Накратко, испанският Съд заключава че няма съдебен контрол нито върху разследването проведено от украинската полиция, нито върху молбата за екстрадиция направена от прокуратурата, което според Съда прави невалидна причината на която се основава молбата за екстрадиция.

Каква-е-причината-за-отказ-в-този-случай-Какво-е-основанието-за-отказ-на-екстрадицията-поискана-от-Украйна

Каква е причината за отказ в този случай? Какво е основанието за отказ на екстрадицията поискана от Украйна?

Както обяснихме в публикацията ни за Фаза I на процедурата при екстрадиция, молбата за екстрадиция трябва да потвърждава наличието на официално обвинение в молещата държава, в този случай Украйна.

Въпреки това, както е надлежно отбелязано в конкретния случай, прокуратурата не е доказала достатъчно наличието на наказателно производство в Украйна срещу обвиняемия, в което той се разследва или вече е осъден за престъпленията вандализъм, отвличане, грабеж с насилие и сплашване и кражба на превозни средства.

Тази липса неизбежно води до решението на наказателната зала на националния Върховен съд на Испания че предаването на исканото лице на украинските съдебни органи за наказателното преследване на горепосочените престъпления е недопустимо, възможност предвидена в Закона за пасивната екстрадиция и в испанската съдебна практика, тъй като не са изпълнени всички формални изисквания за предаването, съдържащи се в молбата за екстрадиция.

Ако предаването на изисканото лице е било отказано, означава ли това че молещата държава не може да поиска екстрадиция отново?

Трябва да отбележим че фактът че молбата за екстрадиция е била отхвърлена и следователно предаването на изисканото лице на Украйна е било отказано, не пречи на украинските власти да представят отново нова молба за екстрадиция с цялата необходима документация (като спазят всички формални изисквания).

Оставяме на Ваше разположение анализираният случай.

Какво да направя ако спешно се нуждая от адвокат при екстрадиция?

За да намерите адвокат-експерт по производства за екстрадиция, който може да Ви консултира и защитава по този вид въпроси свържете се с нас, нашите експерти по правни консултации и процедури по екстрадиция са на Ваше разположение 24 часа в денонощието и на цялата територия на страната, освен това ще Ви обслужат на няколко езика, просто пишете на номер +34 685 12 08 67 +34 685 12 08 67 и ще получите бърз отговор.

Ако искате да научите повече за нашите услуги в производства по екстрадиция, посетете нашия уебсайт.

Share
Need help?