Artículos

Помощ за фирми и самостоятелно заети лица

Помощ за фирми и самостоятелно заети лица с 11 до 20 работника в град Аликанте. План на администрацията на провинцията.

Кметството на Аликанте откри срок за кандидатстване за новия пакет от помощи в размер до 3.000 евро, предназначен за фирми и самостоятелно заети лица в град Аликанте с цел да облекчи икономическите последици от Covid-19. Тези помощи са насочени към малки предприятия, които не са били включени в предишните помощи.

От Lex Dixit Ви напомняме че Кметството на Аликанте обяви три линии за помощ през 2020 година. Както и че през настоящата 2021 година чрез две публични обяви подпомогна повече от 4.300 малки предприятия (pymes) и самостоятелно заети лица със сума надхвърляща единадесет милиона евро чрез помощта на Плана Устойчивост (Plan Resistir), насърчаван от администрацията на областта (Generalitat), на провинцията (Diputación) и от самото кметство.

В рамките на този пакет от помощи предприятията и самостоятелно заетите лица, имащи между 11 и 20 работника в град Аликанте, могат да кандидатстват за помощ в максимален размер до 3.000 евро за всяко самостоятелно заето лице или предприятие в което има между единадесет и двадесет работника по списък на личния състав към дата 31-ви май 2021 година.

Кой може да кандидатства?

Физически или юридически лица (самостоятелно заети лица или дружества), които отговарят на следните изисквания:

  • Данъчният им адрес е на територията на общината на Аликанте
  • Разполагат с между единадесет (11) и двадесет (20) работника, включени в социалното осигуряване на личния състав към 31 май 2021 година
  • Осъществяват дейността си в един отикономическите сектори засегнати от пандемията, съгласно с кодекса CNAE (същите, както за втората обява по Плана Устойчивост -Plan Resistir-).
  • Започнали са икономическата си дейност на или преди 1-ви декември 2019 година.
  • Намалили са средния си месечен оборот поне с 25%в сравнение със средния месечен оборот през 2019 година.
  • Извършили са текущи разходи

Какъв е крайният срок за кандидатстване?

От 12-ти до 23-ти юли.

Заявленията могат да се подават по електронен път със сертификат в продължение на 10 работни дни от 9 часа след денят на публикацията в Официалния бюлетин на провинцията (BOP).

Важно: За да извършите тази процедура е необходимо да разполагате с електронен сертификат (усъвършенстван цифров подпис).

Помощта може да се използва за покриване на разходи относно квота на самостоятелно заетите лица, за наем на търговски помещения, разходи за консултантски услуги, електричество, вода, телефон и интернет, сигурност, поддръжка на оборудване, наем на търговски превозни средства, лихви по заеми за закупуване на търговски помещения или на търговски превозни средства, както и за застрахователни премии за търговски помещения.

Ще се радваме да Ви помогнем в процеса при кандидатстване за тази помощ.

В случай че извършвате дейността си в друга община на провинция Аликанте, можем да Ви съдействаме при проверката и кандидатстването за помощта във Вашата община.

Можете да се свържете с нас на електронен адрес info@lexdixit.com, или да ни изпратите съобщение по WhatsApp на +34 685 12 08 67.

Share
Need help?