Artículos

Процедура по Екстрадиция (в Испания), Фаза I

В нашите предишни публикации обяснихме какво представлява процедурата по екстрадиция и разграничихме различните фази от които се съставлява.

Как започва процедурата по екстрадиция в Испания? Какво се случва във Фаза І?

Първата фаза представлява приемане и разглеждане на документацията и завършва с решение на Съвета на министрите относно това дали да се открие или не съдебната фаза (Фаза ІІ).

Процедурата започва с молбата за екстрадиция, в която трябва да се посочи самоличността на исканото лице, да се уточни поведението което мотивира молбата и неговото наказателно определение, както и да се потвърди наличието на официално повдигнато обвинение в молещата държава.

Молбата за екстрадиция се подава по дипломатически път или в писмена форма директно от Министерството на правосъдието на молещата държава до Министерството на правосъдието на Испания, като към нея трябва да се приложи осъдителната присъда или обвинителния акт и решението за затвор или подобно решение в съответствие със законодателството на молещата държава, като се посочват фактите, мястото и датата на извършване.

По същия начин, трябва да се предостави възможно най-много данни за самоличността, гражданството и местоживеенето на исканото лице и, ако е възможно, негова снимка и пръстови отпечатъци. Целта на идентификацията е да се провери дали изисканото лице което се намира в Испания, реално е лицето срещу което е насочено производството в страната на произход.

В допълнение към горепосоченото, се изисква копие от законовия текст в който се посочва приложимото наказание и, ако деянието се наказва с наказание което нарушава телесната неприкосновеност или се изразява в нечовешко или унизително отношение, молещата държава трябва да предостави гаранции, достатъчни по мнението на испанското правителство, че такива наказания няма да бъдат изпълнявани. По време на тази Фаза правителството ще се ограничи до проверка дали тези гаранции са предложени и включени в представените документи за екстрадиция.

Обаче, на практика, в много случаи тези гаранции дори не фигурират в досието изпратено от Министерството на правосъдието и съдебната власт е тази която трябва да компенсира бездействието на правителството, като изисква предоставянето им и впоследствие оценява тяхната достатъчност.

Изключително важно е гореспоменатите документи, независимо дали са оригинали или заверени копия, да бъдат придружени от официален превод на испански език за да се гарантира тяхното правилно разбиране.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/06/Съществува-ли-срок-за-подаване-на-молбата-за-екстрадиция.jpg

Съществува ли срок за подаване на молбата за екстрадиция?

Подаването на молбата за екстрадиция обикновено не е обвързана със срок. Когато обаче международната заповед за задържане -като предпазна мярка- предхожда молбата за екстрадиция, трябва да бъде представена в срок до 40 дни от задържането. В противен случай, това ще доведе до задължително освобождаване не исканото лице.

Международната заповед за задържане може да бъде изпратена по дипломатически път директно до Министерството на правосъдието или, което е по-често, чрез Интерпол.

Важно е да се знае че, ако молбата за екстрадиция не бъде подадена в посоченият срок, това няма да доведе до прекратяване на процедурата, а само до освобождаването на исканото лице.

Накрая, ако правителството се съгласи да продължи процедурата по съдебен ред, ще изпрати досието на Централния съд за разследване, тъй като Националният съд е компетентен относно втората фаза на процедурата по екстрадиция.

В предстоящите публикации ще разгледаме подробно следващите фази на процедурата по екстрадиция в Испания.

Какво да направя в случай че съм заплашен от екстрадиция? Как да разбера дали друга държава е издала заповед за моето издирване и задържане?

В случай че желаете да проверите дали друга държава е издала заповед за Вашето издирване и задържане, както и ако сте засегнат от производство по екстрадиция, свържете се с нас, нашите експерти по правни консултации и процедури по екстрадиция са на Ваше разположение 24 часа в денонощието и на цялата територия на страната, освен това ще Ви обслужат на няколко езика, просто пишете на номер +34 685 12 08 67 и ще получите бърз отговор.

Ако искате да научите повече за нашите услуги относно производството по екстрадиция, щракнете тук.

Share
Need help?