Наказателни, граждански и търговски спорове

Litigación Penal, Civil y Mercantil
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Когато дадено физическо или юридическо лице има проблем, за който е образувано съдебно производство, е от първостепенно значение да има опитен адвокат, който може да разработи няколко варианта и да избере най-подходящата стратегия за конкретното дело, с цел да се намалят рисковете и да се увеличат максимално шансовете за успех.

Ние се поставяме на мястото на нашия клиент, опитвайки се да максимизираме ефективността на нашата работа и да спестим икономически ресурси по време на конфликта. По тази причина някои от услугите, които извършваме са: изготвяне на договори, извънсъдебни искове, проектиране и изпълнение на програми за превенция на престъпността в бизнес средите, преговори, вземайки предвид възможните последствия за клиента ни по време на съдебно дело.

LEX DIXIT има разнообразен екип от адвокати, всеки един от тях е член на Адвокатска колегия в Испания и има университетска диплома по Право в Испания и магистърска степен по Право или Корпоративно право.

Нашите адвокати-експерти имат дългогодишен опит в съдебна зала на национално ниво, специализирани в наказателно, търговско, банково, данъчно право, професионална отговорност, недвижими имоти, несъстоятелност и т.н., и ще ви дадат индивидуално решение.

.

Ние предлагаме правни услуги в цяла Испания и приемаме обаждания денонощно, 7 дни в седмицата.

Адвокатите на LEX DIXIT ви помагат в следните области на правото и съдебните фази:

 • НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
 • ГРАЖДАНСКО ПРАВО
 • ТЪРГОВСКО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • Обслужване на задържано лице: Ние подпомагаме на задържания от момента на ареста, като изискваме изпълнението на неговите основни права, наред с информиране за повдигнатите обвинения, правото на телефонно обаждане, правото на преводач на съответния майчин език на задържания. Анализираме информацията и данните, съхранявани от полицията, за да информираме арестувания дали да даде показания в полицията или какво да декларира конкретно. Анализираме информацията и данните, съхранявани от полицията, за да информираме арестувания дали да даде показания в полицията или какво да декларира конкретно.
 • Обжалване във всички случаи.
 • Фаза на разследване: събиране на информация и издирване на свидетели.
 • Междинна фаза: обвинение (жалба и обвинение) и защита.
 • Фаза на изпитването: провеждане на устното изпитване.
 • Правни указания в производствата пред Audiencia Nacional.
 • Екстрадиция.

Области на правото, в които сме високо специализирани:

Корпоративни престъпления (наказателно право на компанията).

Данъчни и социални измами.

Имуществени престъпления и престъпления, насочени срещу социално-икономическия ред.

Пране на пари.

Пътни произшествия.

Престъпления срещу публичната и съдебната администрация (изнудване, подкуп и корупция).

Престъпления срещу физическата цялост (наранявания и убийства).

Домашно насилие.

Екстрадиция и издадена международна заповед за арест.

Корпоративни престъпления (наказателно право на компанията).

Данъчни и социални измами.

Имуществени престъпления и престъпления, насочени срещу социално-икономическия ред.

Пране на пари.

Пътни произшествия.

Престъпления срещу публичната и съдебната администрация (изнудване, подкуп и корупция).

Престъпления срещу физическата цялост (наранявания и убийства).

Домашно насилие.

Екстрадиция и издадена международна заповед за арест.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Процедура и мониторинг по събиране на дългове.
 • Ипотека.
 • Предварително ориентиране.
 • Процедури: стандартен и експедитивен процес.
 • Обвинение и отговор на обвинението.
 • Насрещен иск.
 • Предварително изслушване.
 • Съдебно заседание.
 • Изпълнение на съдебни решения на национално, европейско и международно ниво.
 • Изслушване и процесуални инциденти.
 • Обжалване пред същата инстанция и aпелация.
 • Обжалване пред Касационният съд.

Области на правото, в които сме високо специализирани:

-Закон за недвижимите имоти:

1.Покупко-продажба на недвижими имоти (жилища, офис сгради, търговски центрове, промишлени и логистични складове, хотели и др.).

2.Наем на жилища, помещения, управление на недвижими имоти.

3.Строителни и поръчителни договори: договори за строителство и договори „до ключ“; договори с архитекти; инженери и други техници, участващи в строителния процес; договори за покупко-продажба „на зелено“; с агенти на недвижими имоти и др.

Финансови продукти, банково право и ипотечно право.

Договорно неизпълнение.

Колективни искове.

-Закон за недвижимите имоти:

1.Покупко-продажба на недвижими имоти (жилища, офис сгради, търговски центрове, промишлени и логистични складове, хотели и др.).

2.Наем на жилища, помещения, управление на недвижими имоти.

3.Строителни и поръчителни договори: договори за строителство и договори „до ключ“; договори с архитекти; инженери и други техници, участващи в строителния процес; договори за покупко-продажба „на зелено“; с агенти на недвижими имоти и др.

Финансови продукти, банково право и ипотечно право.

Договорно неизпълнение.

Колективни искове.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Споразумение с кредитори.

Специфични процедури.

Области на правото, в които сме високо специализирани:

-Корпоративни сделки (учредяване на дружества, увеличения и намаления на капитала, законови изменения и др.).

-Споразумение с кредиторите.

-Отговорност на администратора.

-Конфликт между партньори.

-Законосъобразност на споразуменията.

Need help?