Създаване на дружества в Испания

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Creacion-de-empresas.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Нашият многопрофилен екип от икономисти и юристи от Lex Dixit помага на предприемачите да изберат най-подходящия начин за започване на икономическа дейност на територията на Испания, като се стараем да разсясним всички правни задължения и разноски по създаването на компанията.

Нашият многопрофилен екип от икономисти и юристи от Lex Dixit помага на предприемачите да изберат най-подходящия начин за започване на икономическа дейност на територията на Испания, като се стараем да разсясним всички правни задължения и разноски по създаването на компанията.

Преди клиентът да избере формата, която най-добре да отговаря на интересите му, се провежда предварителна консултация, за да се уточни дейността и спецификата на бизнеса. След това по време на процеса ние съпровождаме клиента, като превеждаме всички документи и ги заверяваме пред нотариус, ако е необходимо.

Извършваме регистрации на Еднолични Търговци (ЕТ, в Испания Аutónomos) и на Дружества с Ограничена Отговорност (ООД, в Испания SL) чрез онлайн платформата на публичната администрация и по този начин спестяваме време на нашите клиенти и ускоряваме началото на икономическата им дейност.

 • ЕТ (Аutónomo)
 • Дружество с Ограничена Отговорност (SL)
За да се регистрира едно ЕТ (Аutónomo), обикновенно са необходими средно два работни дни, като изпълняваме следните стъпки:

 • Регистрация на Идентификационен номер на чужденеца (NIE) в Данъчната служба (в Испания Hacienda).
 • Заявление за регистрационен номер в Системата за социално осигуряване, ако клиентът не го притежава.
 • Регистрация в Системата за социално осигуряване в рамките на режима за самоосигуряващи се лица.
 • Регистрация на началото на дейността на предприятието в Данъчната служба.
 • Регистрация в Aгенцията за защита на данните на Испания (Agencia Española de Protección de Datos).
 • Регистрация в Системата за социално осигуряване (Seguridad Social) като работодател, регистрация на работно място, регистрация на служители и уведомяване за трудови договори, ако фирмата назначава работници.
 • Помощ при издаването на цифров сертификат, издаден от FNMT, необходим за електронни транзакции към Данъчната служба (Hacienda).
Регистрирането на Дружество с Ограничена Отговорност (SL) обикновено отнема максимум две седмици и за това извършваме следните задачи:

 • Дружество с Ограничена Отговорност (SL).
 • Подготвяне на информация на съдружниците, на дружеството и при необходимост за непаричните вноски в уставния капитал на предприятието.
 • Назначаване на среща за учредяване на дружеството пред нотариус.
 • Съобщаване на Идентификационният номер на чужденеца (NIE) в Данъчната служба.
 • Заявление за регистрационен номер в Системата за социално осигуряване на управителя на фирмата, ако не го притежава.
 • Регистрация на управителя на дружеството в рамките на режима за самоосигуряващи се лица (RETA) в Агенцията за социално осигуряване (Seguridad Social).
 • Регистрация на началото на дейността на предприятието в Данъчната служба.
 • Регистрация на доставчици / клиенти и работници в Агенция за защита на данните в Испания (Agencia Española de Protección de Datos).
 • Регистрация в Системата за социално осигуряване в качеството на работодател, регистрация на работното място, регистрация на служители и трудовите им договори, ако се планира назначаване на работници.
 • Изготвяне на декларация за Данък върху документирани юридически актове (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).
 • Помощ при издаването на цифров сертификат, издаден от FNMT, необходим за електронни транзакции към Данъчната служба (Hacienda).
 • Получаване на данъчна идентификационна карта.
 • Уведомяване за инвестиция в Дружеството за Ограничена Отговорност (SL) на лица чиято резиденция не е в Испания.
 • ЕТ (Аutónomo)
 • Дружество с Ограничена Отговорност (SL)

ЕТ (Аutónomo)

За да се регистрира едно ЕТ (Аutónomo), обикновенно са необходими средно два работни дни, като изпълняваме следните стъпки:

 • Регистрация на Идентификационен номер на чужденеца (NIE) в Данъчната служба (в Испания Hacienda).
 • Заявление за регистрационен номер в Системата за социално осигуряване, ако клиентът не го притежава.
 • Регистрация в Системата за социално осигуряване в рамките на режима за самоосигуряващи се лица.
 • Регистрация на началото на дейността на предприятието в Данъчната служба.
 • Регистрация в Aгенцията за защита на данните на Испания (Agencia Española de Protección de Datos).
 • Регистрация в Системата за социално осигуряване (Seguridad Social) като работодател, регистрация на работно място, регистрация на служители и уведомяване за трудови договори, ако фирмата назначава работници.
 • Помощ при издаването на цифров сертификат, издаден от FNMT, необходим за електронни транзакции към Данъчната служба (Hacienda).

Дружество с Ограничена Отговорност (SL)

Регистрирането на Дружество с Ограничена Отговорност (SL) обикновено отнема максимум две седмици и за това извършваме следните задачи:

 • Дружество с Ограничена Отговорност (SL).
 • Подготвяне на информация на съдружниците, на дружеството и при необходимост за непаричните вноски в уставния капитал на предприятието.
 • Назначаване на среща за учредяване на дружеството пред нотариус.
 • Съобщаване на Идентификационният номер на чужденеца (NIE) в Данъчната служба.
 • Заявление за регистрационен номер в Системата за социално осигуряване на управителя на фирмата, ако не го притежава.
 • Регистрация на управителя на дружеството в рамките на режима за самоосигуряващи се лица (RETA) в Агенцията за социално осигуряване (Seguridad Social).
 • Регистрация на началото на дейността на предприятието в Данъчната служба.
 • Регистрация на доставчици / клиенти и работници в Агенция за защита на данните в Испания (Agencia Española de Protección de Datos).
 • Регистрация в Системата за социално осигуряване в качеството на работодател, регистрация на работното място, регистрация на служители и трудовите им договори, ако се планира назначаване на работници.
 • Изготвяне на декларация за Данък върху документирани юридически актове (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).
 • Помощ при издаването на цифров сертификат, издаден от FNMT, необходим за електронни транзакции към Данъчната служба (Hacienda).
 • Получаване на данъчна идентификационна карта.
 • Уведомяване за инвестиция в Дружеството за Ограничена Отговорност (SL) на лица чиято резиденция не е в Испания.
Need help?