Artículos

Данък върху недвижимите имоти (IBI) и Данък върху износа на битови отпадъци (tasa de recogida de basura). Провинция Аликанте.

В Испания собствениците на имущество на дата 1 януари са длъжни, наред с други, да извършат следните плащания:

  • Данък върху недвижимите имоти (IBI)

Данъкът върху недвижимите имоти (IBI) е данък, установен от местната данъчна система на Испания, задължителен данък от общините, който облага стойността на собствеността и други реални права върху недвижимите имоти, намиращи се в провинцията, която събира данъка. Управлението му се поделя между държавната администрация и общините

Независимо от местоживеенето и вида на пребиваване, собствениците на имоти са задължени да плащат годишен данък сгради. Данъчната основа се изчислява, като се взема предвид стойността на имота в Кадастъра от селски или градски тип и данъчната ставка на общината, в която се намира имотът.

Този данък е обективен, получен въз основа на количествената оценка на стойността на обекта и не зависи от обстоятелствата на данъкоплатците.

  • Данък върху износа на битови отпадъци (tasa de recogida de basura)

Предмет на данъчното облагане е предоставянето на услуги, задължителни за събирането и отстраняването на боклука, образувани в жилищните помещения, в институции и в обекти с каквато и да е цел, намиращи се в района на предоставяне на услугиге, в интерес както на собствениците, така и на общественото здраве и градската хигиена.

Собственикът на имота, в случай на предоставяне на имота си под наем може да наложи задължение за плащане на този данък върху арендатора, ако има такова споразумение в договора.

За провинция Аликанте срокът за плащане изтича на 2 юли.

Има различни начини на плащане:

По банков път: чрез каса, банкомат или Интернет банкиране на Banco Santander, Banco Sabadell и La Caixa.
Касата на Общината (ул. Jorge Juan, 5, 2-ри етаж).
Онлайн плащания чрез уеб сайта на град Аликанте: www.alicante.es/es/tramites/pagos-line, при завършване на плащането има възможност да се направи автоматично плащане на този данък директно от банковата сметка на данекоплатеца за следващата година.

Ако вече сте оформили ежегодно автоматично заплащане в миналата счетоводна година, то квитанцията за заплащане трябва да пристигне до 4–ти юни.

Можете да получите консултация за отсрочка/разсрочка на плащането в офисите на Хазната на адрес: улица Jorge Juan, 5, 2-ри етаж (записване за прием previa https://citap.alicante.es/CitaPrevia) или на електронна поща tesoreria@alicante.es

Моля, обърнете внимание, че ако сте собственик на имот и нямате установено автоматично заплащане на тези данъци от банката, ако не сте получили писмо с информация за плащането на данъците върху недвижимите имоти и събирането на битовите отпадъци, то това не означава освобождаване от тяхното плащане.

Share
Need help?