Експерти-юристи в екстрадиції з Іспанії

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Expertos-en-extradicion-desde-Espana.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Екстрадиція — це судова процедура, яка полягає в передачі особи, відповідальної або імовірно відповідальної за вчинення злочину, з однієї держави іншій державі, яка вимагає, щоб її чи її судили або відбували призначене покарання.

У Конституції Іспанії ст. 13.3 передбачає, що екстрадиція надаватиметься лише відповідно до договору або закону з дотриманням принципу взаємності.

Юристи LEX DIXIT допоможуть вам у наступних галузях права та судових етапах:

Активна екстрадиція

Це відбувається, якщо держава просить іншу державу видати особу, відповідальну за злочин. Запит буде направлено до Уряду, щоб він наполягав на видачі засуджених за остаточним вироком, якщо це доречно відповідно до Закону. Активна екстрадиція регулюється Кримінально-процесуальним законом (далі – ЗЕККрим) від ст. 824 до 833.

abogados-expertos-en-extradicion

Умови запиту або пропозиції про екстрадицію такі:

 • Екстрадиція іспанців, які, вчинивши злочин в Іспанії, знайшли притулок в іноземній країні.
 • Екстрадиція іспанців, які, зробивши спробу за кордоном проти зовнішньої безпеки країни, знайшли притулок в іншій державі, крім місця злочину.
 • Екстрадиція іноземців, яких слід судити в Іспанії і які знайшли притулок в іншій державі, крім своєї.
extradicion-desde-espana

Пасивна екстрадиція

Це відбувається в той момент, коли держава доставляє правопорушника або імовірного правопорушника до країни, яка його вимагала.

Припущення, необхідні, щоб говорити про пасивну екстрадицію, поділяються на три: об’єктивні, суб’єктивні та процесуальні, передбачені Законом про пасивну екстрадицію та Європейською конвенцією про екстрадицію.

LEX DIXITЮристи-експерти в процедурах екстрадиції з Іспанії

Ми надаємо послуги швидко та якісно, ​​передбачаючи можливі випадки.

Ми запобігаємо утриманню наших клієнтів у превентивному ув’язненні, даючи їм консультації та демонструючи їхнє коріння в іспанському суспільстві.

Ми надаємо послуги швидко та якісно, ​​передбачаючи можливі випадки.

Ми запобігаємо утриманню наших клієнтів у превентивному ув’язненні, даючи їм консультації та демонструючи їхнє коріння в іспанському суспільстві.

Екстрадиційний арешт в Іспанії

Ми служимо по всій території Іспанії і рухаємося з моменту арешту. Ми використовуємо стратегії правового захисту, за допомогою яких ми вже уникнули екстрадиції багатьох затриманих з Іспанії.

Об’єктивні основи для екстрадиції:

 • ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ:

Екстрадиція може здійснюватися лише за наявності підстав, передбачених міжнародними договорами або законами про надання взаємної правової допомоги.

 • ПРИНЦИП ПОДВІЙНОЇ ПІДСУДНОСТІ:

Діяння, за вчинення якого зроблено запит про видачу, має визнаватися злочинним по законодавству як запитуючої, так і запитуваної сторони.

 • ПРИНЦИП КОНКРЕТИКИ:

Запитуюча Держава залучає особу запрошену для видачі до відповідальності саме за той злочин, у зв’язку з яким зроблено запит про екстрадицію, а не за будь-які інші карні діяння, вчинені раніше. Однак існують два винятки з цього правила:

  • Або згода з боку запитуваної Держави, і тоді обов’язково потрібно розширити формулювання запиту про екстрадицію.
  • Або згода з боку особи, дане в явній або в неявній формі.
 • ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ:

Політичні, військові та податкові злочини (крім правопорушень, пов’язаних з акцизними зборами, ПДВ та митними порушеннями).

 • ПРИПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

Екстрадиція здійснюється за умови, що кримінальна відповідальність за злочин не буде знята.

 • ПРИНЦИП ВЗАЄМНОСТІ:

Взаємне зобов’язання двох держав сприяти одна одній (ст. 13.3 Конституції Іспанії).

Суб’єктивні основи для екстрадиції:

 • ГРОМАДЯНСТВО:

Запитувана держава має можливість відмовити у видачі своїх громадян.

 • НЕПОВНОЛІТНІ ОСОБИ:

Запитувана держава може відмовити у видачі осіб, які не досягли 18 років, які проживають на території Іспанії на постійній основі.

 • ПРИТУЛОК:

Мотивом відмови у видачі може бути наявність у особи статусу біженця.

Процесуальні основи для екстрадиції:

 • ЮРИСДИКЦІЯ ЗАПИТУВАННОЇ ДЕРЖАВИ:

В екстрадиції буде відмовлено, якщо вчинений злочин відноситься до компетенції судових органів Іспанії.

 • ПОВНОВАЖЕННЯ СУДОВОГО ОРГАНУ:

В здійсненні екстрадиції може бути відмовлено через те, що запитувана особа повинна бути судима Спеціальним судом. (Ст. 117.6 Конституції Іспанії).

 • ПРИНЦИП NON BIS IN IDEM (заборона залучення до відповідальності за одне і те саме діяння):

В екстрадиції буде відмовлено, якщо відповідна особа перебуває під слідством або була засуджена в Іспанії.

 • ВИНЕСЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИРОКУ У ВІДСУТНІСТЬ ПІДСУДНОГО АБО ЗАОЧНО:

Запитувана Сторона може відмовити у видачі злочинця для відбування покарання, якщо визнає, що при винесенні вироку не дотримувалися його базових прав на захист.

 • СУДОВЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ:

Не проводиться видача за звинуваченнями на підставі заяви потерпілої-приватної особи, за винятком таких злочинів як зґвалтування, розбещення неповнолітніх, викрадення людини та інших, пов’язаних з розпусними діями.

Щоб почати процес екстрадиції потрібно направити запит про видачу, в якому повинні бути вказані: (i) ідентифікаційні дані особи, щодо якої направляється запит, (ii) відомості про діяння, що послужило підставою для запиту, і його кваліфікації як кримінальний злочин, (iii) відомості про звинувачення, офіційно пред’явленому в запитуючій державі.

Запит направляється дипломатичними каналами або безпосередньо від імені Міністерства юстиції запитуючої держави на адресу Міністерства юстиції Іспанії.

До запиту слід додати такі супровідні документи:

 • Обвинувальний вирок, постанови про притягнення до відповідальності та взяття під варту або інше аналогічне розпорядження, випущене в рамках чинного законодавства запитуючої країни, з коротким викладом обставин злочину та зазначенням місця і дати, коли воно було скоєно;
 • Максимально докладні відомості про особу, громадянство та місце проживання запитуваної особи, а також, по можливості, його або її фотографія та відбитки пальців;
 • Копія або виписка з нормативного документа із зазначенням міри покарання, що застосовується в даному випадку;
 • Якщо за вчинене діяння передбачено покарання, що порушує фізичну недоторканність засудженого або включає нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, запитуюча Держава повинна надати достатні, за оцінкою уряду Іспанії, гарантії того, що таке покарання не буде приведено у виконання.

Якщо запит був зроблений по дипломатичних каналах, то в цьому випадку Міністерство закордонних справ передає запит про екстрадицію із зазначенням дати його отримання до Міністерства юстиції, яке в свою чергу представляє Уряду аргументовану пропозицію, де вказує, чи є підстави для передачі справи про екстрадицію в судові органи.

Якщо Уряд постановляє продовжити розгляд в судовому порядку, воно передає матеріали справи до Центрального слідчого суду, який виносить постанову про негайну явку обвинуваченого до суду в супроводі адвоката та, при необхідності, перекладача, з метою виконання наступних трьох дій:

 • З’ясувати, чи дає запитувана особа свою згоду на екстрадицію або бажає опротестувати її.
 • Встановити, чи визнає запитувана особа принцип конкретності.
 • Встановити особисті обставини запитуваної особи.

Після чого наступає проміжний етап, на якому суд послідовно представляє матеріали справи прокуратурі (сторони обвинувачення) і стороні захисту. Прокурор складає документ, в якому викладає процесуальні основи запиту, відомості запитуваної особи, його згоду або незгоду на видачу, а також відмову або прийняття принципу конкретності. Потім він докладно викладає обставини справи, які стали підставою для направлення запиту, кримінально-правову кваліфікацію вчиненого діяння відповідно до законодавства як запитуючої, так і запитуваної Держави, а також наявність або відсутність факторів, які перешкоджають або служать обґрунтуванням для задоволення запиту.

Зі свого боку захист може подати свою позицію в тій формі, в якій вважатиме за потрібне, оскільки Закон не встановлює конкретного порядку.

Потім проходять слухання у Палаті по кримінальних справах Верховного суду Іспанії, в яких беруть участь прокуратура, запитувана особа, його захисник та представники запитуючої держави. За підсумками слухань суд виносить постанову про видачу або про відмову в екстрадиції.

LEX DIXITЗв’яжіться з нашими адвокатами, що спеціалізуються з питань екстрадиції (видачі).

Зв’яжіться з нами та отримаєте консультацію кваліфікованого адвоката по Вашій справі. Важливо вчасно встигнути розробити грамотну стратегію і тим самим уникнути затримання.
Need help?